×

MÓDSZEREK

Hatékony módszereket és eszközöket ajánlunk, amelyek a szervezet működésébe illeszthetőek

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

Fejlesztjük azon kompetenciáikat, amelyek a módszerek
alkalmazásához
szükségesek

FOLYAMATTÁMOGATÁS

Jelen vagyunk és segítünk a
változások és új eszközök
bevezetése során

Szolgáltatásaink

Munkatársaink

30 év hazai és nemzetközi tapasztalat tanácsadásban és oktatásban. Munkatapasztalat 15 országban, sokféle szervezettel és partnerrel, és új megközelítések alkalmazásában. Fókusz: szervezeti integritásfejlesztés és vezetők és integritás tanácsadók személyes kompetenciáinak fejlesztése. Erősség: sokszereplős tárgyalási és tervezései folyamtok vezetése, kompetenciafejlesztés, tréningtervezés és vezetés.

Pszichológus, 30 év felső oktatás (ELTE, Corvinus), 25 év piackutatói és szervezetfejlesztői tapasztalat. 10 év coaching és coach képzés, befolyásolási és kommunikációs tréningek, sztoritelling. Erősség: a csoportfolyamatok finom, indirekt irányítása, befolyásolási technikák, kommunikáció.

A Megbízó is munkatárs

Nem konzervekkel dolgozunk. Aktív alkotó partner a megbízó, a munkatársak, a tréningek résztvevői. Tapasztalatunk megengedi, hogy nyitott alázattal figyeljünk és dialógusban, az aktuális szervezethez kapcsolódva segítsünk tovább építeni a céget és kibontakoztatni az emberek és a szervezet lehetőségeit.

MEGKÖZELÍTÉSÜNK

A szervezeti vezetőkkel és szereplőkkel együttműködve segítjük a szervezetben és szereplőkben rejlő lehetőségek kibontását. Kapcsolódva a kialakult szervezeti struktúrához és működéshez, testreszabott tevékenységekkel támogatjuk a szervezetet a hatékony működés és integritás fejlesztésében. Rendszerszerű megközelítés, alkotó dialógus és adaptív változás. Új eszközök, amiknek még nincs is meggyökeresedett magyar neve: agile, humble, integratív leadership, appreciative inquiry, presencing, storytelling…

Segítünk a szervezet:

  • belső mozgatórugóinak és működési kockázatainak feltérképezésében
  • olyan szervezeti kultúra építésében és kiegészítő eszközök bevezetésében, amelyek az eredményességet növelik és
  • hozzájárulnak a legértékesebb munkatársak megszerzéséhez és megtartásához
  • elkötelezettség erősítéséhez a vezetők és munkatársak mobilizálásához, és a működés koordinálásához

Referenciák