×

Küldetésünk

Az integritás szép új világa felé…..

Hiszünk abban, hogy az a szervezet működik hatékonyan, amelyben mindenki nemcsak a szabályokkal, hanem a közös szervezeti értékekkel is azonosulni tud. Az integritás fejlesztése az a technika, amivel a közös értékek mentén elkötelezetten dolgozó, a szervezet iránt lojálisan érző és cselekvő emberek sikerre viszik a szervezet céljait.

Integritásfogalom

Az integritás szót a teljesség és konzisztencia értelmében használjuk.  Egy ember akkor cselekszik integritással, ha amit tesz az vallott és kinyilvánított értékeivel összhangban van. Egy szervezetnek akkor erős az integritása, ha biztosítani tudja, hogy működése és eredményei konzisztensek értékeivel és céljaival.  Az OECD értelmezésében az integritás egy szervezet irányításában a kemény, konkrét, racionális kontrollrendszer és compliance tevékenység, és az azt támogató szervezeti értékek és kultúra összhangját jelenti.

Egy szervezet integritása nem választható el munkatársai integritásától, mert a szervezeti integritás feltétele, hogy a munkatársak etikus és a szervezeti célok irányába mutató döntéseket hozzanak. Ennek eléréséhez két dolog szükséges: olyan irányítási rendszer, amely hatékonyan vezet a célok felé és olyan szervezeti értékek és kultúra, amely mellett elkötelezettek a munkatársak.

A mi területünk a második elem. Azoknak a buktatóknak és kockázatoknak a feltárása, amely a munkatársak célok és szabályok melletti  elköteleződését akadályozzák, és olyan eszközök és folyamatok indítása, amely a munkatársak személyes integritását és a szervezeti kultúrát erősítik.

Az integritásmenedzsment területén mi:

  • az adott szervezeti sajátosságokat fejlesztő, rendszerszerű, viselkedéstudományi alapokon nyugvó megközelítést alkalmazunk, amelynek középpontjában az a kérdés áll, hogy szervezetekben hogyan lehet olyan kultúrát és viselkedési mintákat kialakítani, amelyek hatásosan támogatják a szervezeti értékeknek, céloknak és szabályoknak megfelelő viselkedést és a szervezeti célok elérését
  • módszert ajánlunk, ami azt biztosítja, hogy a szervezeti kultúra a szervezet működésmódját támogassa, a munkatársak közös értékek, elvek és normák alapján működjenek a szervezet céljainak megvalósítása érdekében.