×

Kooperatív kommunikáció

Az alap az ún. Harvard módszer, amely asszertív kommunikációra, kooperatív tárgyalásra épül és integratív, pozitív összegű megoldásokat céloz. A program célja a módszer lényegének megértése és átélése, az alkalmazásához szükséges készségek fejlesztése és konstruktív kommunikációs minták erősítése a szervezetben.

Leírás

A fejlesztő program során a résztvevők megértik, hogy milyen körülmények és feltételek szükségesek az eredményes kommunikációhoz és tárgyaláshoz, hogyan lehet tárgyalás során fenntartható, pozitív összegű eredményt elérni, mire érdemes figyelni saját felkészülésük, a tárgyalás és megegyezés során, és hogyan tehetik a megegyezéseket tartóssá és fenntarthatóvá.  A résztvevők lehetőséget kapnak egyszerűbb és komplex kérdésekben, valamint két- és sokszereplős helyzetekben tárgyalni, és a tárgyalási folyamatra reflektálva, megtapasztalni a hatékony módszereket, illetve lehetőségük lesz tárgyalási készségük fejlesztésére is.

A program során a résztvevők:

  • képet kapnak a Harvard módszerről és használatának előnyeiről
  • reflektálnak saját tárgyalási gyakorlatukra és készségeikre és a szervezeti kommunikációs elvárásokra és mintákra
  • helyzetgyakorlatok során fejlesztik tárgyalási képességeiket és technikáikat
  • azonosítják azokat a készségeiket, amelyeket érdemes tovább fejleszteni
  • megértik a szervezeti kommunikációjuk során alkalmazott gyakorlatokat és reflektálhatnak változtatási lehetőségekre
  • a közös gyakorlatok és reflexiók során lényegesen mélyül ön- és szervezetismeretük, társaikhoz fűződő viszonyaik és jó eséllyel javul a szervezeti kultúra és klíma.

Adatok

Célcsoport:kis- közép- és nagyvállalat/szervezet, közigazgatási szervezet
Időigény:2 nap
Résztvevők:felsővezetők, középvezetők, munkatársak
Javasolt helyszín:külső helyszín
Nyelv:magyar vagy angol
Ár:megállapodás szerint